lambda sondy

Príznaky poruchy lambda sondy

Lambda sonda zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní hospodárneho chodu motora vášho vozidla a pri jeho prevádzke produkuje menej škodlivých emisií. Preto je nevyhnutné včas rozpoznať príznaky poruchy lambda sondy.

Niekoľko viet o lambda sonde

V moderných vozidlách sa zvyčajne nachádzajú dve lambda sondy: jedna pred katalyzátorom a druhá za katalyzátorom.

Prvá je regulátorom zodpovedným za tvorbu zmesi, t. j. za optimalizáciu obsahu kyslíka vo výfukových plynoch opúšťajúcich valce.

Druhý je meracie zariadenie, ktoré testuje účinnosť katalyzátora, t. j. zisťuje obsah kyslíka v plynoch vystupujúcich z katalyzátora.

Katalyzátor po poruche lambda sondy

je spôsobená najmä tým, že nezisťuje zlý katalyzátor, pretože prvá sonda ho nevidí.

Aké problémy môže spôsobiť porucha lambda sondy?

Keďže kontrolka „Check Engine“ na prístrojovom paneli sa nemusí vždy rozsvietiť, pri snahe odhaliť poruchu lambda sondy je vhodné zvážiť aj nasledujúce varovné signály:

Zvýšená spotreba paliva

Tento „príznak“ nie je badateľný len pri tankovaní, pretože zápach benzínu vychádzajúci z výfuku bude sýtejší a výraznejší, čo môže naznačovať, že zmes je bohatšia, ako by mala byť optimálne.

Nedostatočný počet najazdených kilometrov

Ak lambda senzor nefunguje správne, ovplyvní to aj systém dodávky paliva a spaľovania. V praxi to znamená, že do motora sa môže dostávať príliš veľa paliva.

Nepravidelný voľnobeh motora

Keďže lambda sonda pomáha riadiť časovanie motora, intervaly spaľovania a pomer vzduchu a paliva, porucha lambda sondy môže spôsobiť nepravidelný voľnobeh motora.

Čo spôsobuje poruchu lambda sondy?

Hlavnou príčinou je mechanické poškodenie. Môže to byť zlomený vodič sondy, uvoľnené tesnenie sondy, korózia kontaktov sondy alebo usadeniny oleja, bohatej zmesi alebo spálenej tepelnej kvapaliny na snímači.

Zdrojom tohto článku je internetový časopis smartnews.hu.